05 June 2006

Trasporti a Hong Kong

TRASPORTI A HONG KONG
I tram a due piani di Hong Kong.

No comments: