25 July 2010

TEA

at YU LIN XIN TEA GARDEN shop
Zhongshan district,
Taipei, Taiwan

No comments: