04 March 2010

TAIWANESE GIRL

DANSHUI MRT STATION,
summer 2005
Danshui, Taiwan

No comments: