07 August 2006

Ritratto 2

YAOHONG AL PARCO DI XINSHENG
Parco di XINSHENG a Taipei (Taiwan)

No comments: